ອາຫານລາວ,  ອາຫານເຊົ້າ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າຈີ່

ປີ້ງເຂົ້າ ວັດສີສະຫວາດ

ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ ມື້ນີ້ອາກາດເປັນເຢັນໆ
ແອດເລີຍຈັດປີ້ງເຂົ້າຮ້ອນໆ ກິນຮອງທ້ອງກ່ອນໄປວຽກ
ປີ້ງເຂົ້າແຊບ ຫອມ ນຸ້ມດີ
3ໄມ້ 5000ກີບ

📍ຮ່ອມວັດສີສະຫວາດ (ແຖວໂຮງແຮມສຸວັນນາ)