ປີ້ງ,  ຮ້ານອາຫານ

ປີ້ງເອັນຕູ້ແສງເຈົ້າເກົ່າ

ຢາກກິນຊີ້ນດາດ ເງິນເດືອນກະຍັງຫ່າງໄກ ແວ່ກິນປີ້ງເອັນ ປີ້ງໄສ້ໄປກ່ອນຊະ 😋

ປີ້ງເອັນຕູ້ແສງເຈົ້າເກົ່າ ຂາຍຢູ່ບ່ອນເກົ່າມາ 20 ກວ່າປີ

📍 ຮ້ານ ປີ້ງຕູ້ແສງ ເຈົ້າເກົ່າ (ຫນ້າເດີ່ນສະຕາດ)

ຕັ້ງເຕົາປີ້ງ 3 ໂມງ ສວາຍ – ຂາຍຮອດເດິກ ຈົນກວ່າຈະຫມົດ 😅

ໂທສັ່ງກ່ອນກະໄດ້ 020 7780 6605 ແຊບ 👍🏻