ຕຳ,  ປີ້ງ,  ຮ້ານອາຫານ

ປີ້ງ 500 ທົ່ງສ້າງນາງ

ເລາະກິນວັນອາທິດ ຮ້ານທຳອິດ ປີ້ງ 500 ທົ່ງສ້າງນາງ
🍢ປີ້ງຈີນ ປີ້ງປີກ ປີ້ງໃສ້ ຕູດໄກ່ ລູກຊີ້ນ ຮອດດ໋ອກຊີດ
ຕຳເຂົ້າປຽກ + ນໍ້າແດງ ມື້ແລງສິໄປໃສ ຈັ່ງວ່າກັນ ມື້ນີ້ມື້ເລາະ 😋

📍ທົ່ງສ້າງນາງ ຮ່ອມ 3 (ຕູ້ໃຈ ຮ້ານກາງ ເຂົ້າຮ່ອມໄປຊ້າຍມື)
ຮ້ານເປີດ: ທຸກມື້
ເວລາ: 2 pm – 8 pm
☎️ 020 55302020

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: