ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຝີ

ມາເດີ້ເຝີເຮືອບູຮານ

ຫາກະກິນເຂົ້າຫວັ່ງກີ້ ຄືເລີ້ມຫິວມາອີກແລ້ວວວ🤣

📍ຮ້ານ ມາເດີ້ເຝີເຮືອບູຮານ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: