Jipnoii ຣີວິວ

ຢາດົມ Peppermint

✨ ຢາດົມ Peppermint ✨
Must have items ສາຍຢາດົມຕ້ອງມີ ກິ່ນບໍ່ຂິວ ຫອມສົດຊື່ນດີ ຫາຍໃຈໂລ່ງ

ຢາດົມແບັກອິນເຮເລີ x2 ມີຄຸນສົມບັດສາມາດຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍໃນໂພງດັງໄດ້ສ່ວນປະສົມນ້ຳມັນຢູຄາລິບຕັສ

ຖືກໃຈສີແຮງ ຈັບແບບເທ້ໆເລີຍ ⚫️🟢

1ຫຼອດ 9.000ກີບ
1ແຜງ 50.000ກີບ (ມີ 6ຫຼອດ)

📍ມີຂາຍຢູ່ຮ້ານໃສສະອາດ ສາຂາ1 ບ.ສີຫອມ: 030 9965916 ສາຂາ2 ບ.ຂຸນຕາ(ຖະຫນົນT2): 021 254158 ສາຂາ3 ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ(ຫນ້າໂຮງໝໍ 150ຕຽງ): 030 9012222 ສາຂາ4 ສະພານທອງ (ໜ້າໂຮງໝໍ 103): 021 319014 ຂໍຂອບໃຈ

Peppermint Field Laos

#peppermintfieldlaos
#ຢາດົມເປັບເປີມິ້ນ
#blackinhaler
#musthaveitem
#jipnoii #jipnoiireview

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: