ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ລາບຊຳເຫນືອ ນາງສອນ

ມາເດີ້ກິນເຂົ້າສວາຍ😋

📍ຮ້ານ ລາບຊຳເຫນືອ ນາງ ສອນ (ຮ່ອມຂ້າງ ສນຍ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: