ອາຫານຍີປຸ່ນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

ລາເມັງ WALAO

ລາເມັງ Calling 😋 ຮ້ານນີ້ມີຄົນແນະນຳມາວ່າແຊບ

📍WALAO Ramen ສີຫອມ ສີ່ແຍກໄຟແດງສີຫອມ ກົງກົນຂ້າມກັບຮ້ານເຝີຂົ້ວ