Jipnoii ຣີວິວ

ວັດ ທົ່ງທາດ (ບ້ານຫ້ອມ)

ເລາະກິນຫລິ້ນ ໄຫວ້ພະຍານາກ ທີ່ ວັດ ທົ່ງທາດ 🙏😋
ອິ່ມບຸນແລ້ວ ກໍອິ່ມທ້ອງນຳ ໃຜຍັງຄຶດບໍ່ອອກ ວ່າມາວັດທົ່ງທາດແລ້ວ
ສິກິນຫຍັງ ກົດເບິ່ງໄດ້ເລີຍ ແອດໄປເລາະມາໃຫ້ແລ້ວ
ຂໍບອກເລີຍວ່າ ອາຫານເພີດເພີນແຮງ 🥳

ເມນູແນະນຳ:
– ໝ້ຽງແມ່ທອງ ຂອງຝາກບ້ານຫ້ອມ
– ໂລຕີໄຮເທັກ
– ເຂົ້າປຸ້ນແຈ່ວຂິງ
– ເຂົ້າປີ້ງ
– ເຂົ້າໜົມຄົກ
– ປາຕິໂຊ້
– ປັ່ນມາຫາຮັກ
– ຊູຊິ Nokio
– ໜຶ້ງມັນ
– ໜຶ້ງລູກຊີ້ນ

ແລະ ອີກຫຼາຍຮ້ານ ຫຼາຍເມນູ ໄປແວ່ໄຫວ້ ແວ່ກິນໄດ້ເດີ້

📍ວັດ ທົ່ງທາດ (ບ້ານຫ້ອມ)
#jipnoii #ພາເລາະລາວ #ລາວທ່ຽວລາວ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: