ຕຳ,  ອາຫານຈານດ່ວນ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ຕຳຍຳ STD coffee


.ຮູ້ວ່າຍັງເຊົ້າຢູ່ ແຕ່ເຂົາຫິວແລ້ວວວ 🤣
ສວາຍນີ້ຂໍຈອງໂຕເດີ້ ປ໋ະ!! ໄປກິນເຂົ້ານຳກັນ 😋😋
📍ຮ້ານ ຕຳຍຳ ແລ້ວແຕ່ອາລົມ STD coffee

ແຜນທີ່ຢູ່ຄອມເມັ້ນເດີ້
ເປີດ: 7 am – 8 pm
ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ: 020 22222188

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: