ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ສາມເອື້ອຍນ້ອງ ແຄມຂອງ

ດົນໆແວ່ ກະແຊບຄືເກົ່າ 👍🏻

📍 ຮ້ານ ສາມເອື້ອຍນ້ອງ ແຄມຂອງ ຮ່ອມອາເມຊອນ ກົງກັນຂ້າມກັບວັດຈັນ ຂ້າງໂຮງແຮມລາວອໍຣຄິດ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: