ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ

ສຸກີ້ດອກໄຂ່

ປ໋ະ ດຽວພາໄປເຈາະໄຂ່ 🥚🥚🤣🤣
ມີໃຜມັກກິນໄຂ່ໝາດໆແນ່
ສຸກີ້ຮ້ານປະຈຳແອດ ໃຜມັກກິນແບບສຸກໆກໍ່ບອກເພີ່ນໄດ້ເດີ້ 😅

📍ສຸກີ້ດອກໄຂ່ ຮ່ອມຂ້າງກະຊວງໂຍທາ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: