Jipnoii ຣີວິວ

ຫມາກພ້າວຫອມ ແຄມຂອງ

ຈັ່ງແມ່ນເຮັດເປັນຕາແຊບ ຫມາກພ້າວຫອມ ແຊບໆ ຫນ່ວຍ 10.000 ກີບ

(ເຫັນເພິ່ນກາຍໄປແຖວໃດກະຊື້ຊ່ວຍເພິ່ນແດ່ເດີ້)

📍ແຄມຂອງ (ລະບຸພິກັດແນ່ນອນບໍ່ໄດ້ 🤣)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: