ກາເຟ,  ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ອິນກາເຟ INCafé ທ່າພະລານໄຊ

🥩 ສະເຕັກໝູພິກໄທດຳ ອິນ Cafe ລາຄາເບົາໆ 55.000 ກີບ ກັບບັນຍາກາດຫລັກແສນ… ແສນສະບາຍ Style Cafe ໃນສວນ 🍃

ຕົ້ນໄມ້ຫລາຍດີ ມີຊິງຊ້າໃຫ້ນັ່ງຫລິ້ນ ຖ່າຍຮູບ ຈິບກາເຟ ຫລື ເຮັດວຽກກະແລ້ວແຕ່ສະດວກ ອາຫານແຊບ 👍🏻

📍 ອິນກາເຟ INCafé

ພິກັດ: ຫລັກ4 ທ່າພະລານໄຊ (ຮ່ອມປີ້ງເປັດແອນນາ)

ເປີດ: ທຸກມື້

ເວລາ: 7 am – 5 pm

Page: https://www.facebook.com/incafelaos

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: