Jipnoii ຣີວິວ

ອ່າງນຳ້ຫຸມ

✨✨ Chill Out ✨✨
ອອກໄປພັກຜ່ອນ ປ່ອຍຄວາມຄິດ ກັບທຳມະຊາດ
✨ທີ່ ອ່າງນຳ້ຫຸມ ✨
ອ່າງນຳ້ຫຸມເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ໃກ້ຕົວເມືອງ ທາງສະດວກໄປງ່າຍ, ແຖມຢູ່ຫັ້ນຈະມີຕູບ ມີຮ້ານອາຫານໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ແລະ ເຮົາສາມາດຕຽມອາຫານໄປນຳໄດ້ ສຳລັບໄປພັກຜ່ອນແບບຄອບຄົວ, ໄປນຳເດິແກ້ງ ກະມ່ວນຄົນລະແບບ
ຊ້ວງນີ້ອາກາດຮ້ອນ ແຕ່ຢູ່ຫັ້ນຈະມີລົມມາເປັນບາດພໍໃຫ້ມີແຮງ 🤣
ແລງໆນັ່ງເບີ່ງຕາເວັນຕົກດິນ ກະທົບກັບໜ້ານຳ້ ເປັນການຜ່ອນຄາຍທີ່ດີຫຼາຍ

ທ້າຍອາທິດນີ້ບໍ່ຮູ້ຈະໄປຫຼີ້ນໃສ ຊວນໝູ່ຂື້ນແຜນໄວ້ເລີຍ

 

📍ອ່າງນຳ້ຫຸມ