ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເປັນຊຸດ

ຮ້ານຊີ້ນດາດສຸດາຈັນ

ກະເຈົ້າບອກວ່າເວລາຜູ້ຍິງຄຽດໃຫ້ພາໄປກິນຊີ້ນດາດຕາມດ້ວຍກຸ້ງແຊ່ນຳ້ປາ ແລ້ວຜູ້ຍິງຈະເຊົາຄຽດເອງ🤣
ແລ້ວກະເຈົ້າທີ່ວ່າ ແມ່ນໃຜລະບາດນິ
ແອັດມິນກິນໝົດສອງຊຸດແລ້ວຄືຍັງບໍ່ເຊົາ 🙃


📍ຮ້ານຊີ້ນດາດສຸດາຈັນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: