ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານຕຳນໍ້າແຕກ

ມາລອງຮ້ານຕຳເປີດໃຫມ່ ແຖວບ້ານ ຕຳຈານ 5000 ກີບ
ທຳອິດນຶກວ່າສິໄດ້ໜ້ອຍ ໄປສອງຄົນ ສັ່ງໄປ 4 ຈານ ນໍ້າຫວານອີກ😅
ພໍແຕ່ເສີບ ແນມຫນ້າກັນ ເຮັດໃດສິກິນເບິດ ແຕ່ສຸດທ້າຍກະເບິດ ເພາະແຊບ 😁

ແນະນຳ: ຮ້ານຕຳນໍ້າແຕກ
📍ໜ້າ ໂຮງຮຽນ ມ.ປາຍ ບໍ່ໂອ
ເປີດ: 9 am – 9 pm

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: