ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານຕຳ ທາດຫຼວງ

ເດີກມາລະເປັນຫິວໆ ຢາກກິນນັ້ນ ກິນນີ້
ເປີດເບີ່ງຮູບກະທໍລະມານຄົນດຽວ ຫາຄົນມາທໍລະມານນຳດີກ່ວາ🤣

📍ຮ້ານຕຳ ທາງຂ້າງ m-point ທາດຫຼວງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: