ກະແລ້ມ,  ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານບ້ານກະແລ້ມ

ນອກຈາກຕຳເສສວນແລ້ວ ຮ້ານ ບ້ານກະແລ້ມ ໂພນປ່າເປົ້າ ຍັງມີສະລັດ ແລະ ທອດຂາໄກ່ແຊບ ແນະນຳ ຕ້ອງລອງ
– ສະລັດ
– ຕຳ-ຕົ້ມ ເສສວນ
– ທອດຂາໄກ່
– ທອດໃບມອນຫ້າມພາດ
ກະແລ້ມໝາກໜອດ ແຊບ 😋👍🏻

📍ຮ້ານບ້ານກະແລ້ມ
ພິກັດ: ໂພນປ່າເປົ້າ ແຖວລາວທ໋ອບ (ຫນ້າຮ້ານສົມຫວັງຈະເລີນປະຕູມ້ວນທັນສະໄຫມ ໃກ້ຄອງເຫມືອງ)
ຮ້ານເປີດ: ທຸກມື້ ເວລາ: 10:00-21:30
☎️ ໂທ: 0305262863, 0205645202, 02054202424
ວ໋ອດແອັບ:02055318308, 02056820261

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: