ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານປີ້ງເປັດ ໜ້າໂດມ ( ແຖວ 4 ແຍກຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດຫລັກ 5)

📌ຕຸ໋ນຕີນເປັດ ໜ້າໂດມ
ໃຜຍັງບໍ່ໄດ້ກິນ ຢ່າຟ້າວຈ່ອຍ ແຊບແຮງ ແຊບຈິງແຊບຈັງ
ຈານ 25.000 ກີບ

ເຜັດ 🌶🌶🌶 ແຕ່ເຊົາກິນບໍ່ໄດ້ ໄກສໍ່າໃດກະຕ້ອງໄປກິນ 😋

ສຸດໃຈແອດ 👍🏻👍🏻👍🏻

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: