ປີ້ງ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານປີ້ງເອັນ 500 ທົ່ງສາງນາງ

ແລງວັນສຸກແບບນີ້ ມີປີ້ງແຊບໆ ຕຳເຜັດໆ ເບຍເຍັນໆ ຄືຈະຄັກ
📍ຮ້ານປີ້ງເອັນ 500 ທົ່ງສາງນາງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: