ປີ້ງ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານປີ້ງເອັນ

ແລງວັນຈັນກັບປີ້ງເອັນເບົາໆ ຈິບເບຍເຢັນໆແກ້ຄຽດ

📍ຮ້ານປີ້ງເອັນ ຮ່ອມ 10 ສີບຸນເຮືອງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: