ອາຫານຈານດ່ວນ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານສະບາຍດີວຽງຈັນ

ແຊບທຸກອັນ 😋👍🏻
ບັນຍາກາດດີ ນັກດົນຕີຫລໍ່ ເບຍຫວານ ອາຫານຖືກ

📍ຮ້ານ ສະບາຍດີວຽງຈັນ (ດົງນາໂຊກ ແຖວວັດຈອມໄຕ. ຄັນມາແຕ່ທາງດົງນາໂຊກໃຫ້ຂີ່ຊື່ໆ ມາຮອດວັດຈອມໄຕແລ້ວລ້ຽວໂຄ້ງມາ ຮ້ານຈະຢູ່ກ່ອນໄຟແດງ ຟາກຊ້າຍມື)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: