ອາຫານຈານດ່ວນ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານອານຫານຈັນເທົາ

ກິນຫຍັງດີ ສວາຍແລ້ວ🤗 ເຝີຂົ້ວສາຍລົມເຢັນດີບໍ່ ?
ຈອດລົດງ່າຍ ຫ້ອງແອສະບາຍ ຫລາຍແນວກິນ 😋

📍ຮ້ານອານຫານຈັນເທົາ(ສາຍລົມເຢັນ ຄູວຽງ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: