ປະເພດເສັ້ນ,  ໝາກໄມ້,  ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານອາຫານບ້ານສວນ

ແນະນຳບຸບເຟ່ອາຫານສວາຍ 25,000 ກີບ
ອາຫານແຊບ ເມນູຫລາກຫລາຍ ຄ້າຍໆກິນເຂົ້າບ້ານ😁

📍ຮ້ານອາຫານບ້ານສວນ (ຮ່ອມຂ້າງ ICBC ໂພນສະອາດ ເຂົ້າຮ່ອມໄປ ຮ້ານຢູ່ຂວາມື)
☎️ 030 4946949
020 22002334
🗺 https://goo.gl/maps/Dhi8hmvoSB32

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: