ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ອາຫານຫວຽດ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານອາຫານຫວຽດນາມ

ຫິວເຂົ້າບໍ່? ສວາຍແລ້ວໃຜຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ລອງມາຊິມອາຫານຫວຽດ ລົດຊາດຫວຽດແທ້ໆ ແຖມລາຄາສະບາຍກະເປົາ #ຢາກໃຫ້ໃຜລ້ຽງTagເລີຍ
ຮ້ານອາຫານຫວຽດນາມ ແຖວຮ່ອມນຳ້ພຸ (ກົງກັນຂ້າມກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວເກົ່າ)
#Jipnoiiພາເລາະ
ແຖວຮ່ອມນຳ້ພຸ (ກົງກັນຂ້າມກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວເກົ່າ)
#Jipnoiiພາເລາະ

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: