ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານແນະນຳ

ທຳອິດສັ່ງສະລັດກິນ ວ່າສິຈ່ອຍ
ເຈິແມ່ຄ້າທ້າລອງເຂົ້າຊາບະ + ນໍ້າພິກກະປິປາທູ
ຕົບທ້າຍດ້ວຍຂອງຫວານ

ຍອມ ເສັ້ນທາງຄວາມຈ່ອຍ ຍັງອີກຍາວໄກ
ໃຜຢາກຊິມ ສັ່ງໄດ້ ຮ້ານນີ້ແຊບ

ຄວາມແຊບບໍ່ເຄີຍປານີໃຜ ຄວາມຕຸ້ຍກະເຊັ່ນກັນ 😁✌🏻

☎️ 020 5666 2951 (ລາຄາ ກ້ອງຮູບ)

ຄ່າບໍລິການສົ່ງ 5.000-10.000 ກີບ ຕາມໄລຍະທາງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: