ປະເພດເສັ້ນ,  ໝີ່ເຫຼືອງ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານໝີ່ ທ່າຫີນ

ຮ້ານໝີ່ ທ່າຫີນ ໃຜມາປາກເຊ. ຄັນບໍ່ໄດ້ກິນ ຢ່າຟ້າວກັບ
ແຊບແຮງ😋

📍ທ່າຫີນ ປາກເຊ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: