ປະເພດເສັ້ນ,  ອາຫານຈານດ່ວນ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ກິນເສັ້ນ (ແຖວສີເມືອງ)

ເຂົ້າກະແຊບ ເສັ້ນກະແຊບ ຕ້ອງຮ້ານນີ້ ຮ້ານ ກິນເສັ້ນ (ແຖວສີເມືອງ)
ມາຮ້ານນີ້ແນະນຳຫ້າມພາດ ໝີ່ໝູສັບຕົ້ມຍຳ ກັບ ກະເພົາໝູກອບ
ແຊບບບບບ 👍

☝️ຊ່ວງນີ້ຖ້າຈ່າຍບິນຜ່ານ QR K-Bank
ຫລຸດ 20% ອີກ ຮອດ 31 ສິງຫາ 2019

📍ຮ້ານ ກິນເສັ້ນ (ແຖວສີເມືອງ ຮ່ອມ PVO ແຜນທີ່ຮູບສຸດທ້າຍ)

ເປີດ: ທຸກມື້ (ປິດວັນອາທິດທ້າຍເດືອນ)

ເວລາ: 7 am – 5 pm

ເບີໂທ: 020 59494987

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: