Buffe,  ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ກິມຊິເນ່ (ແຖວຊອຍຫອຍຊ້າງເຜືອກ)

ອາກາດແບບນີ້ ມັນຕ້ອງບຸບເຟ່ ປິ້ງຢ່າງທະເລເຜົາ ຊີ້ນດາດເກົາຫລີ 😘

📍ຮ້ານ ກິມຊິເນ່ (ແຖວຊອຍຫອຍຊ້າງເຜືອກ. ຮ້ານ up2you ເກົ່າ. ແຜນທີ່ຮູບສຸດທ້າຍ)

ເປີດ: ທຸກມື້
ເວລາ: 5 pm – 11 pm
☎️ 020 2993 0076

📌ເປັນຮ້ານບຸບເຟ

ຜູ້ໃຫຍ່: 69.000 ກີບ

ເດັກນ້ອຍ: 29.000 ກີບ

ເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 80 cm ກິນ Free

ມີບ່ອນໃຫ້ເດັກຫລິ້ນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: