ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເປັນຊຸດ

ຮ້ານ ຊີ້ນຈຸ່ມຊ້າງນ້ອຍ (ແຖວໂພນສະຫວ່າງ)

ຈຸ່ມຊຸດ 15.000 ກີບ ເຂົ້າຮ່ອມຂ້າງໄຟຟ້າ 150 ຕຽງ
ມີຈຸ່ມຈີນ ຈຸ່ມເພ້ຍ ນໍ້າໃສ ມີຊີ້ນດາດ ແລະ ຕຳພ້ອມ

ເປີດຕອນສວາຍອີກ ຖືກໃຈແອດ 😁
ຢາກຈຸ່ມ ຢາກດາດ ຕອນສວາຍຈະບໍ່ເປັນປັນຫາອີກຕໍ່ໄປ
ແນະນຳ ຮ້ານຊ້າງນ້ອຍ ແຊບ ໂດຍສະເພາະຈຸ່ມເພ້ຍ ຕ້ອງລອງ 👍

📍ຮ້ານ ຊີ້ນຈຸ່ມຊ້າງນ້ອຍ (ແຖວໂພນສະຫວ່າງ ເຂົ້າຮ່ອມຂ້າງໄຟຟ້າ 150 ຕຽງ. ຮ່ອມກົງກັນຂ້າມກັບຕະຫລາດເລີຍ ເບິ່ງແຜນທີ່ຮູບສຸດທ້າຍ)

ຮ້ານເປີດ: ທຸກມື້

ເວລາ: 11 am – 10 pm

ເບີໂທ: 020 7799 9909

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: