ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ຊີ້ນດາດໂປ້ຍຊຽນ

ຮອດໂມງນີ້ມາຍາມໃດ ຕ້ອງຫິວຕະຫຼອດ😫 ເຮັດໃດສິຈ່ອຍນຳໝູ່ບາດນິ
ຂໍຈັດຊີ້ນດາດມາເບົາໆ ດາດສາມຊັ້ນກອບໆ ຈຳ້ແຈ່ວເດັດໆ ຕາມດ້ວຍເຄື່ອງດອງ ກັບ ໝາກເຂືອທອດ ໂອ້ຍຍຍ ຫິວເຂົາພີ່ນ້ອງເອີ້ຍ


📍 ຮ້ານ ຊີ້ນດາດໂປ້ຍຊຽນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: