ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ຕຳອິນເຕີ

ເລາະກິນເຂົ້າ ກ່ອນໄປເອົາບຸນ 😁 ມາເດີ້ ກິນຕຳນຳກັນ
ແນະນຳ: ຮ້ານ ຕຳອິນເຕີ ຈອມມະນີເຫນືອ ຮ່ອມ 8 🌶🌶🌶
– ຕຳເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນ 5.000 ກີບ
- ຕຳແຕງ 5.000 ກີບ
- ຕຳກອບ 35.000 ກີບ
- ຕຳລວມ 35.000 ກີບ
- ຢໍ່ຈືນ 20.000 ກີບ
- ບັນແຊ່ວ 15.000 ກີບ


💢Free ນໍ້າໝາກນາວ ແລະ ນໍ້າອັດລົມຄົນຈະຈອກ
ເຄື່ອງດື່ມ ສັ່ງ 1 ແຖມ 1
ຄຸ້ມສຸດຄຸ້ມແບບນີ້ ບໍ່ຄວນພາດ 😋😋😋
📍ຮ້ານ ຕຳອິນເຕີ (ຮ່ອມໜ້າໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ. ແຜນທີ່ຮູບສຸດທ້າຍ)
ພິກັດ: ບ. ຈອມມະນີ ຮ່ອມ8/ເຂົ້າຮ່ອມໜ້າໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ
ຮ້ານເປີດ: ທຸກມື້
ເວລາ: 9 am – 9 pm
☎️ 030 5848612 ແລະ 020 98086589

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: