ຕຳ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ຕຳແຊບຄຳມອນ

ຕຳໜ້າໂຮງກາຍະສິນ ມາຮ້ານນີ້ ຕ້ອງຫ້າມພາດຕໍາໝີ່ຂາວ+ຂຽບໄກ່
ໃຜຍັງບໍ່ໄດ້ກິນ ແປວ່າຍັງມາບໍ່ຮອດ 🤣 ແຊບແຮງ ເຜັດສະໃຈ 🌶🌶

📍ຮ້ານ ຕຳແຊບຄຳມອນ

ພິກັດ: ໜ້າໂຮງກາຍຍະສິນ

ຮ້ານເປີດ: ທຸກມື້

ເວລາ: 9 am – 7 pm

📞 020 55120262

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: