ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເປັນຊຸດ

ຮ້ານ ບັນກວນ

ຂະໜາດເອົາຫົວລົງໝອນຫຼັບຕາ ທ້ອງຍັງຫິວເສີຍ🤣
ຝົນກະຕົກລິນໆ ອາກາດເຢັນໆ ອືມມມມ
ຢາກກິນຈຸ່ມປາ

📍ຮ້ານ ບັນກວນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: