ປີ້ງ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ປີ້ງຫູໝູ ເຈົ້າເກົ່າ ທາງໂຄ້ງໂພນຕ້ອງ

Friday Night 😌 ບໍ່ຈຳເປັນດອກຕ້ອງຮ້ານຫລູ ຕອນນີ້ຂໍປີ້ງຫູໝູ ກັບໝູ່ຮູ້ໃຈກະພໍ 🎋ເອົ້າຍົກ 🙊

📍ຮ້ານ ປີ້ງຫູໝູ ເຈົ້າເກົ່າ ທາງໂຄ້ງໂພນຕ້ອງ (ຂີ່ໄປໂລດ ຫາກເຫັນດອກ ໂຄ້ງໂພນຕ້ອງຫັ້ນ ສັງເກດຄວັນເອົາ ຮ້ານມີໝວກສານຫລາຍໆ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: