ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ສະບູໂລ

ມັກເຂົ້າຊອຍຮ້ານນີ້ ຖືກໃຈຄົນມັກຫນ້າຫລາຍ ບໍ່ຕ້ອງຂໍຫນ້າເພີ່ມ
ຈັດຫນ້າມາໃຫ້ຕ່າງຫາກ ມັກສໍ່າໃດກະໃສ່ເອົາ

📍ຮ້ານ ສະບູໂລ (ສີບຸນເຮືອງ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: