ຕຳ,  ອາຫານຈານດ່ວນ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ສາມເອື້ອຍນ້ອງ ແຄມຂອງ

ດົນໆແວ່ ກະແຊບຄືເກົ່າ 👍🏻

📍 ຮ້ານ ສາມເອື້ອຍນ້ອງ ແຄມຂອງ

ຮ່ອມອາເມຊອນ ກົງກັນຂ້າມກັບວັດຈັນ ຂ້າງໂຮງແຮມລາວອໍຣຄິດ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: