ຍຳ,  ຕຳ,  ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຸ້ນ

ຮ້ານ ອີ່ປຸ້ຍເຂົ້າປຸ້ນແຈ່ວຂິງ

ເອົາໃຈສາຍໝ້ຽງ ແນະນຳຮ້ານໝ້ຽງ ເຄື່ອງແໜ້ນ ຜັກສົດ ຂຽບໝູໃໝ່ ແຈ່ວແຊບ ເຄື່ອງຄຽງຫລາຍອີ່ຫລີ ມີທັງ
- ໝ້ຽງຂຽບໝູແຈ່ວປາແດກ
- ໝ້ຽງປາທູ
- ປີ້ງໄກ່ທາປາແດກ
- ເຂົ້າປຸ້ນແຈ່ວຂິງ

ຜັກຫລາຍຊະນິດ ຖືກໃຈສາຍໝ້ຽງແບບແອດແຮງ ໂດຍສະເພາະໃບໂປເລ້(ພາສາໄທບ້ານພາເອີ້ນ)ປູກຢູ່ບ້ານເກັບສົດໆທຸກມື້

ລາຄາ: ໝ້ຽງຂຽບໝູ 50.000 ກີບ
ໝ້ຽງປາທູ 60.000 ກີບ
ແຈ່ວຂິງ ປີ້ງໄກ່

📍ຮ້ານ ອີ່ປຸ້ຍເຂົ້າປຸ້ນແຈ່ວຂິງ

ພິກັດ: ແຖວໜອງໄຮ ຖ້າມາແຕ່ທາງໂຮງໝໍເສດຖາ ກາຍກວດກາເຕັກນິກມາໜ້ອຍໜຶ່ງ ຮ້ານຢູ່ຟາກຂວາມື

ເປີດທຸກມື້

ເວລາ 8.30 – 4 ໂມງ

ເບີໂທ 030 5555 274 / 020 55555274 / 54461234

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: