ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ

ຮ້ານ ເຂົ້າຂາຫມູຍູນນານ ສາຂາ ໂສກປະຫລວງ(ໜ້າ ຄວສ)

ຮູ້ສຶກຄ້າຍໆຮ່າງກາຍຕ້ອງການສິ່ງນີ້ 🤤
ເຂົ້າປຽກປາທອດ ໝາກເຜັດຈຽວກະທຽມຫອມໆ ຊາເຢັນໆ
ກິນໃນຫ້ອງແອ ລາຄາ 15.000 ກີບ 😁

📍ຮ້ານ ເຂົ້າຂາຫມູຍູນນານ ສາຂາ ໂສກປະຫລວງ(ໜ້າ ຄວສ)

ຮ້ານເປີດ: ທຸກມື້
ເວລາ: 7 am – 8 pm
☎️020 99888611

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: