ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຸ້ນ

ຮ້ານ ເຂົ້າປຸ້ນແມ່ໜອມ (ຂ້າງວັດພັນໝັ້ນ)

ມາເດີ້… ກິນເຂົ້າປຸ້ນນໍ້າແຈ່ວແຊບພັນໝັ້ນ 😋
ຮັບປະກັນຄວາມເດັດ 👍🏻

📍ຮ້ານ ເຂົ້າປຸ້ນແມ່ໜອມ (ຂ້າງວັດພັນໝັ້ນ ຖ້າຂີ່ມາແຕ່ທາງສວນມອນ ຈະເຫັນຮ້ານກ່ອນເຫັນວັດ ຢູ່ຟາກຂວາມື)

ເປີດ: ຈັນ-ເສົາ (ພັກວັນທິດ)
ເວລາ: 7 am – 12.30 pm (ໄປຊ້າໝົດປະເດີ້)
ເບີໂທ: 020 2222 4948

ລາຄາ: 3 ຕ່ອນ 15.000 ກີບ | 5 ຕ່ອນ 20.000 ກີບ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: