Jipnoii ຣີວິວ,  ຄົວຈິບນ້ອຍ,  ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານລາວ,  ອາຫານເຊົ້າ

ຮ້ານ ເດີມເດີມ ອົ່ວຊົງເຄື່ອງ

ອາຫານທີ່ຄວນມີຕິດຕູ້ເຢັນ✨
ແອດມິນເລີກວຽກເດີກກັບບ້ານບໍ່ຮູ້ຈະກິນຫຍັງ ກິນໝີ່ຫຼາຍກະເບື່ອ 🤣 ໄສ້ອົ່ວຮ້ານນີ້ແຊບ ສາມາດເກັບໄດ້ດົນ ຫິວກະເອົາມາປີ້ງກິນໂລດ ຕຳໝາກຫຸ້ງໃສ່ຄົກໜື່ງ ຫຼື ກິນກັບແຈ່ວ ຄືຟິນນນເວີ້ວັງ

📍ຮ້ານ ເດີມເດີມ ອົ່ວຊົງເຄື່ອງ
• ອົວຊົງເຄຶອງ ,ປາເຕ້ ແລະ ດູກຂ້າງປາເເດກ

  • ລາຄາອົ່ວ 1ຖົງ 40,000 ກີບ
    • ປາຕ້າ 1ກັບ 20,000 ກີບ
    • ດູກຂ້າງປາເເດກ 1ຖົງ 40,000/50,000 ກີບ
  • ໂທ =020-55117714 ;020-96767660

https://www.facebook.com/%E0%BA%AE%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%99-%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%B5%E0%BA%A1%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%B5%E0%BA%A1-%E0%BA%AD%E0%BA%BB%E0%BA%A7%E0%BA%8A%E0%BA%BB%E0%BA%87%E0%BB%80%E0%BA%84%E0%BA%B6%E0%BA%AD%E0%BA%87-Dermderm-sausage-1244166582364112/