ປະເພດເສັ້ນ,  ໝີ່ເຫຼືອງ,  ອາຫານຈີນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ໂຕ ເຍົາວະລາດ (ໂພນທັນ)

🍝 ຜັດໝີ່ຮ່ອງກົງ (ໃສ່ໄຂ່ ໃສ່ປູ ໃສ່ກຸ້ງ ເຫັດຫອມ ກຸນຊຽງ) ຜັດຫອມໆ ດາດໄຟກຳລັງດີ ແນະນຳເລີຍຮ້ານນີ້ ແຖວໂພນທັນ

ແກງກະເພາະປາ ລາດຫນ້າກະແຊບ ຕ້ອງລອງ ຫ້າມພາດ 3 ເມນູນີ້

📍ຮ້ານ ໂຕ ເຍົາວະລາດ (ໂພນທັນ ແຖວໂຮງຮຽນ ລັດຕະນະ. ກົງກັນຂ້າມກັບອາເມຊອນ)