ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ອາຫານຫວຽດ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ໂຮ໋ຍອານ

ແຊບທຸກອັນ ຈັດເບົາໆ ວັນເສົານ້ອຍ 😝

📍ຮ້ານ ໂຮ໋ຍອານ (ປໍ້ານໍ້າມັນ Plus ຂົວຫລວງ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: