ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ,  ເຝີ

ຮ້ານ ໃນບ້ານ (ແຖວໜອງດ້ວງ)

ເຂົ້າຊອຍແຊບ ຮ່ອມກົງກັນຂ້າມ Crowne Plaza ຟາກໜອງດ້ວງ
ມີເຂົ້າປຽກໄກ່ເຖົ້າ ເມນູກະໂຄດກວນ ແຕ່ເຈົ້າຂອງໃຈດີ ມີເຝີນຳ ແຊບທຸກອັນ ມັກມັກ 👍🏻

📍ຮ້ານ ໃນບ້ານ (ແຖວໜອງດ້ວງ ຮ່ອມຄອນກີດຂ້າງຮ້ານກາເຟ ກົງກັນຂ້າມກັບ Crowne Plaza)

ເປີດ: ຈັນ-ສຸກ

ເວລາ: 7 am – 3 pm