ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ KIN

ກິນ ກິນ😋 ຫິວ ຫິວ
ກາດນາໝູກອບ – ຂີ້ເມົາໄວໄວໝູ – ໄກ່ຜັດຂິງ – ໄຂ່ດາວ

📍ຮ້ານ KIN (ກົງກັນຂ້າມກັບ Joma ນໍ້າພຸ. ຂ້າງ ຂອບໃຈເດີ້)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: