ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ອາຫານຝຣັ່ງ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ Vialy Steak House

Steak 🥩 ງົວ
ຄວາມສຸກລະດັບ Medium Rare
ຊ໊ອດພິກໄທດຳ

📍ຮ້ານ Vialy Steak House (4 ແຍກ ລາວພລ່າຊ່າ ລ້ຽວຊ້າຍເຂົ້າຮ່ອມນໍ້າພຸ ຮ້ານຢູ່ຂວາມື)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: