ປະເພດເສັ້ນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຽກ,  ເຝີ

ເຂົ້າຊອຍເມືອງສິງ View mall

ເຂົ້າຊອຍເມືອງສິງ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ວິວມໍ້ ໃຜເຄີຍກິນແນ່
ເວົ້າມາລະເລີ້ມຫິວເຂົ້າ 🤣

📍ເຂົ້າຊອຍເມືອງສິງ ກົງກັນຂ້າມກັບ View mall

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: