ຄົວຈິບນ້ອຍ

ເຂົ້າຊອຍເມືອງສິງ

ຕິໃຫມ່ຂອງການກິນເຂົ້າຊອຍ 😋
ພັນເຂົ້າຊອຍ ກັບ ຍອດໝາກຖົ່ວອ່ອນ

ວິທີກິນ: ຄົນຫນ້າເຂົ້າຊອຍໃສ່ເສັ້ນແບບບໍ່ໃສ່ນໍ້າ(ແຕ່ຢ່າໃສ່ຫນ້າຫລາຍ ດ໊ຽວເຄັມ ຫລື ແລ້ວແຕ່ຜູ້ມັກ)
ເວລາກິນໃຫ້ພັນກັບຍອດຫມາກຖົ່ວອ່ອນ ລົດຊາດຈະອອກມັນໆ ເຂົ້າກັນ ກິນເພີນໆ

ລອງເບິ່ງ ແຊບໄປອີກແບບ 😉

📍ຂອບໃຈຜູ້ສະຫນັບສະຫນຸນ ເຂົ້າຊອຍເມືອງສິງ ຫລວງນໍ້າທາ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: