ປີ້ງ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ເຂົ້າຕົ້ມປີ້ງ ທົ່ງຕູບ

ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ ເຂົ້າຕົ້ມປີ້ງຮ້ອນໆ ຫອມໆ
ຮ້ານນີ້ເຂົ້າຕົ້ມປີ້ງແຊບ ນຳ້ຫວານມັນຕົ້ນກະແຊບ ຕ້ອງໄປໄວໆເພາະໝົດໄວ

📍ຮ້ານເຂົ້າຕົ້ມປີ້ງໜ້າຮ້ານໝີ່ທົ່ງຕູບ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: