ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າຈີ່

ເຂົ້າຕົ້ມປີ້ງ

ມີໃຜມັກກິນເຂົ້າຕົ້ມປີ້ງແນ່😍
ເວລາໄປຊື້ ຈະໄດ້ກີ່ນຫອມຫວນ ມາແຕ່ໄກ ໃຜສິອົດໃຈໄດ້
ແອດມິນມີຮ້ານປະຈຳ 2ຮ້ານ ມື້ນີ້ເອົາຮ້ານໜື່ງກ່ອນເນາະ 🤣

📍ຮ່ອມຂາຍເຄື່ອງກິນຕະຫຼາດຂົວດິນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: